GENEL KURUL İLANI

GENEL KURUL İLANI haberinin gerçek görüntüsü.

Yazdır

2021-03-29 19:08

 GENEL KURUL İLANI

           Bekilli İlçesi Eğtim Kurumları ve Huzurevi Yaptırma va Yaşatma Derneğimizin Olağan genel kurulu aşağıdaki gündemle 20.03.2021 günü saat 17 de Bahçeli Mahalle Cumhuriyet Caddesi No.105 de bulunan Mustafa Özmene ait işyerinde binasında toplanacaktır.İlk topnatıda çoğunluk sağlanmadığında ikinci toplantı 27.03.2021 günü ayni yer ve saatte yapılacaktır.

           Tüm üyelerimize ilanen duyrulur.05.03.2021

GÜNDEM

1- Açılık ve yoklama

2- Divan teşekkülü( 1 başkan 2 üye)

3- 2018-2019-2020 faaliyet raporunun okunması

4- 2018-2019-2020 hesap raporlarının okunması

5- Okunan raporlar üzerinde görüşmeler ve raporların ayrı ayrı oylanması

6-  Derneğimizin Vakıf kurması veya vakfeden olması  yönetim kuruluna yetki verilmesi

7- Seçimler

        Yönetim kurulu seçimi ( 5 asil 5 yedek üye

        Denetleme Kurulu seçimi (3 asil 3 yedek üye)

8- Dilek ve temenniler

9- Kapanış